Lodowisko jest stworzone z paneli syntetycznych i jazda po jego tafli różni się od jazdy po tradycyjnych taflach lodowych.

W celu stworzenia optymalnych warunków do korzystania z lodowiska syntetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Wejście na taflę lodowiska następuje na własną odpowiedzialność.

2. Na obszarze całego obiektu zabronione jest:

 • Palenie tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych
 • Przechodzenie przez barierki
 • Wprowadzanie zwierząt

3. Na tafli lodowiska surowo zabronione jest:

 • Wchodzenie bez założonych łyżew
 • Spożywanie napojów i pokarmów
 • Przebywanie osób nietrzeźwych
 • Przebywanie dzieci do lat 5 bez opieki osoby dorosłej
 • Kopanie band, wspinanie się lub siadanie na nich
 • Stwarzanie jakiegokolwiek zagrożenia dla korzystających z tafli

4. Podczas korzystania z wypożyczalni łyżew należy:

 • z wypożyczonym sprzętem obchodzić się delikatnie i zgodnie z przeznaczeniem
 • nie chodzić w łyżwach poza obszarem wypożyczalni i tafli lodowiska
 • za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu całkowitą odpowiedzialność materialną ponosi korzystający

5. W czasie jazdy należy:

 • zachować ostrożność
 • stosować się do poleceń obsługi lodowiska

6. Rzeczy w wypożyczalni i na terenie lodowiska pozostawiasz na własną odpowiedzialność.

7. Taryfe opłat za wstęp i wypożyczenie łyżew reguluje osobna informacja zamieszczona przy wejściu do wypożyczalni.

8. Wstęp liczony jest od momentu wejścia na taflę lodowiska do momentu z niej zejścia, wypożyczenie łyżew liczone jest od momentu wejścia na taflę lodowiska do 1h. Schodząc wcześniej sam rezygnujesz ze swojego czasu.

9. Po opłaceniu wstępu i wejściu na tafle lodowiska reklamacje gotówkowe nie są uwzględniane.

10. Osoby rażąco łamiące regulamin, niewłaściwie zachowujące się na całym terenie będą wypraszane poza jego obręb.

11. Opłacając wstęp oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu.

 

 

Nasi partnerzy:

Drukuj

Template by Age Themes